مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند

مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند

مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند

براساس بند ۲۲- ۱۰-۲ و ۲۲- ۲- ۶ مبحث مقررات ملی ساختمان مدیران و مالکان ساختمان‌ها در ارتباط با ایمن سازی و اخذ تاییدیه‌های مورد نیاز سیستم‌ها و تجهیزات منسوب شده مکلفند با توجه به ماهیت آسانسورها و پله‌های برقی برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب و داشتن ایمنی کافی در دوره بهره‌برداری با انجام سرویس‌های ماهانه و سالانه اقدام کنند.

مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند
مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند

بدین ترتیب، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مالکان و مدیران مجتمع‌های مسکونی و تجاری طبق قانون موظف به ایمن و استاندارد سازی آسانسورهای مجموعه‌های متبوع خود هستند.

گواهینامه و تاییدیه‌های ایمنی و عمکرد صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد به شرط انجام سرویس‌های ماهانه توسط نصابان مجاز دارای اعتبار یکساله بوده و پس از آن نیاز به بازرسی مجدد و اخذ تاییدیه‌ سرویس‌های ماهانه توسط نصابان مجاز است.

مدیران و مالکان اپارتمان‌ها به استناد مبحث ۲۲-۲- ۶ مقررات ملی ساختمان موظفند، ضمن عقد قرارداد سرویس و نگهداری ماهانه با شرکت‌های نصاب در مورد بهره گیری از خدمات شرکت‌های بازرسی واجد صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام بازرسی ادواری (سالانه) و اخذ تاییدیه ایمنی و عملکرد از طریق مراجعه و ثبت نام در سایت سازمان ملی استاندارد اقدام کنند.

لازم به ذکر است؛ بسیاری از آسانسورهایی که در برج‌های قدیمی مانند آتی‌ساز و اکباتان پیش از اجباری شدن استاندارد آسانسورها نصب شده‌اند، مدیران آنها باید برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی سریعا برای استاندارد سازی آسانسورهای خود اقدام کنند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها