آرشیو وبلاگ

مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند

مدیران و مالکان ساختمان‌ها مسئول حوادث آسانسوری هستند

براساس بند ۲۲- ۱۰-۲ و ۲۲- ۲- ۶ مبحث مقررات ملی ساختمان مدیران و مالکان ساختمان‌ها در ارتباط با ایمن سازی و اخذ تاییدیه‌های مورد نیاز سیستم‌ها و تجهیزات منسوب شده مکلفند با توجه به ماهیت آسانسورها و پله‌های برقی … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها